Loonen, P. en Wekker, H. (1994) “Engels, een vak apart? Over de positie van Engels in de profieldiscussie”, Levende Talen Magazine. Utrecht, Nederland, 81(491), pp. 366–367. Beschikbaar op: https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1296 (Geraadpleegd: 7 december 2023).