Bogaards, P. (1993) “Taalpromotie: meer mensen meer talen”, Levende Talen Magazine. Utrecht, Nederland, 80(477), pp. 4–6. Beschikbaar op: https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1318 (Geraadpleegd: 28 september 2023).