Wouters, G. (1993) “internationaal Talenfestival Nederland: het begin van een traditie?”, Levende Talen Magazine. Utrecht, Nederland, 80(482), pp. 333–337. Beschikbaar op: https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1338 (Geraadpleegd: 18 augustus 2022).