Oostdam, R. en Rijlaarsdam, G. (1993) “Aandacht voor transfer in leergangen Nederlands en moderne vreemde talen”, Levende Talen Magazine. Utrecht, Nederland, 80(485), pp. 570–574. Beschikbaar op: https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1356 (Geraadpleegd: 19 mei 2024).