Schouten-van Parreren, C. (1993) “Het overschatten van de eigen woordkennis. Het belang van metacognitie voor woordenschat”, Levende Talen Magazine. Utrecht, Nederland, 80(485), pp. 599–602. Beschikbaar op: https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1362 (Geraadpleegd: 26 juni 2022).