Jong, J. de (1991) “Het peil van de luistervaardigheid in moderne vreemde talen”, Levende Talen Magazine. Utrecht, Nederland, 78(460), pp. 184–188. Beschikbaar op: https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1446 (Geraadpleegd: 2 juli 2022).