Graaff, R. de (1992) “Asi Funciona; leren van je fouten in een COO-invulprogramma Spaans”, Levende Talen Magazine. Utrecht, Nederland, 79(472), pp. 292–296. Beschikbaar op: https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1485 (Geraadpleegd: 3 oktober 2022).