Tol-Verkuyl, E. (1992) “Taalbeschouwing, taalkunde op school of nog wat anders?”, Levende Talen Magazine. Utrecht, Nederland, 79(467), pp. 8–11. Beschikbaar op: https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1505 (Geraadpleegd: 2 februari 2023).