Beckers, C. (2015) “Beroepstaal: De dilemma’s van de docent moderne vreemde talen in het mbo”, Levende Talen Magazine. Utrecht, Nederland, 102(6), pp. 10–14. Beschikbaar op: https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1511 (Geraadpleegd: 20 juli 2024).