Bodde-Alderlieste, M. (2015) “Ambities voor vroeg Engels: Niet het lespakket bepaalt de leerlijn, maar het beoogde ambitieniveau”, Levende Talen Magazine. Utrecht, Nederland, 102(6), pp. 22–26. Beschikbaar op: https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1513 (Geraadpleegd: 20 juni 2024).