Zuurmond, A. (2015) “Naar de ‘grote context’: Een Europese dimensie in het literatuuronderwijs”, Levende Talen Magazine. Utrecht, Nederland, 102(8), pp. 16–19. Beschikbaar op: https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1536 (Geraadpleegd: 17 april 2024).