Jong, J. de (2015) “Finse meisjes slaan je om je oren”, Levende Talen Magazine. Utrecht, Nederland, 102(8), pp. 32–33. Beschikbaar op: https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1539 (Geraadpleegd: 24 juni 2024).