Veen, R. van (2016) “Drie topboeken voor lezers in de bovenbouw”, Levende Talen Magazine. Utrecht, Nederland, 103(2), pp. 30–31. Beschikbaar op: https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1554 (Geraadpleegd: 2 oktober 2023).