Grezel, J. E. (2016) “‘Ons mooie vak moet uit het verdomhoekje’: Docenten en vakdidactici over het Manifest Nederlands op School”, Levende Talen Magazine. Utrecht, Nederland, 103(5), pp. 4–8. Beschikbaar op: https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1585 (Geraadpleegd: 28 september 2022).