Jong, J. de (2016) “Poëzie zonder puntjes op de i”, Levende Talen Magazine. Utrecht, Nederland, 103(6), pp. 32–33. Beschikbaar op: https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1601 (Geraadpleegd: 22 juli 2024).