Rijt, J. van (2016) “De meerwaarde van valentie als taalkundig concept binnen het grammaticaonderwijs: Meer grip op taalkundige structuren”, Levende Talen Magazine. Utrecht, Nederland, 103(7), pp. 6–10. Beschikbaar op: https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1609 (Geraadpleegd: 15 april 2024).