Veen, R. van (2016) “Het is weer voorbij die mooie zomer”, Levende Talen Magazine. Utrecht, Nederland, 103(7), pp. 36–37. Beschikbaar op: https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1613 (Geraadpleegd: 6 juli 2022).