Jong, J. de (2012) “Niet al te Bijbelvaste Hoog- en Klaagliederen”, Levende Talen Magazine. Utrecht, Nederland, 99(2), pp. 32–33. Beschikbaar op: https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/162 (Geraadpleegd: 24 juni 2024).