Moeken, N., Kuiken, F. en Welie, C. (2016) “Samen werken aan een betere leesvaardigheid: Een vakoverstijgende aanpak voor samenwerkend lezen in het voortgezet onderwijs”, Levende Talen Magazine. Utrecht, Nederland, 103(8), pp. 18–22. Beschikbaar op: https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1638 (Geraadpleegd: 16 juni 2024).