Bruijn, T. de, Coppen, P.-A., Snel, B., Timmermans, M., Walinski, R. en Wassenberg, N. (2016) “Grammatica 2.0: ‘Waarom heeft niemand ons dat eerder op deze manier verteld?’”, Levende Talen Magazine. Utrecht, Nederland, 103(7), pp. 45–47. Beschikbaar op: https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1649 (Geraadpleegd: 7 december 2022).