Tammenga-Helmantel, M., Maijala, M. en Donker, E. (2017) “Talige en culture variëteit – Betekenisvol en uitdagend vreemdetalenonderwijs: Een analyse van Nederlandse en Finse leergangen Duits”, Levende Talen Magazine. Utrecht, Nederland, 104(1), pp. 16–21. Beschikbaar op: https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1656 (Geraadpleegd: 28 januari 2023).