Ravesloot, C., Stevelmans, P., Corda, A., Kok, E. en Tammenga-Helmantel, M. (2017) “Landelijke Studiedag Levende Talen 2016: ‘Dat er met liefde wordt nagedacht over het belangrijkste beroep ter wereld’”, Levende Talen Magazine. Utrecht, Nederland, 104(1), pp. 42–46. Beschikbaar op: https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1664 (Geraadpleegd: 12 juni 2024).