Jongbloed-Faber, L. (2017) “Meertalig whatsappen: Het taalgebruik van Friese jongeren op sociale media”, Levende Talen Magazine. Utrecht, Nederland, 104(2), pp. 24–28. Beschikbaar op: https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1668 (Geraadpleegd: 3 februari 2023).