Houkes, H. en Robben, T. (2017) “Thinking Skills-opdrachten: Een didactische mogelijkheid voor beter denkonderwijs binnen het schoolvak Nederlands”, Levende Talen Magazine. Utrecht, Nederland, 104(4), pp. 4–9. Beschikbaar op: https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1691 (Geraadpleegd: 7 december 2022).