Jong, G. de (2017) “Onlinecolleges voor taal-leren: Digitaal en in eigen tempo studeren”, Levende Talen Magazine. Utrecht, Nederland, 104(4), pp. 24–27. Beschikbaar op: https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1694 (Geraadpleegd: 1 april 2023).