Thomassen, B. (2017) “Grens tussen werkelijkheid en fantasie”, Levende Talen Magazine. Utrecht, Nederland, 104(4), pp. 40–41. Beschikbaar op: https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1699 (Geraadpleegd: 20 juli 2024).