Leeuw, B. van der en Meestringa, T. (2017) “Samenhangend onderwijs in geletterdheid in alle vakken (deel 1): Nederlands als kernvak”, Levende Talen Magazine. Utrecht, Nederland, 104(5), pp. 24–28. Beschikbaar op: https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1703 (Geraadpleegd: 15 april 2024).