Hopmans, P. (2017) “Woorden leren omschrijven in een vreemde taal met Smoezen”, Levende Talen Magazine. Utrecht, Nederland, 104(5), pp. 36–37. Beschikbaar op: https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1706 (Geraadpleegd: 24 februari 2024).