Jong, J. de (2017) “De dichter en de kermisexploitant”, Levende Talen Magazine. Utrecht, Nederland, 104(5), pp. 42–43. Beschikbaar op: https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1708 (Geraadpleegd: 15 juli 2024).