Meestringa, T. en Leeuw, B. van der (2017) “Samenhangend onderwijs in geletterdheid in alle vakken (deel 2): Nederlands bij andere vakken”, Levende Talen Magazine. Utrecht, Nederland, 104(6), pp. 10–15. Beschikbaar op: https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1712 (Geraadpleegd: 26 juni 2022).