Veen, R. van (2017) “Discriminatie, onverdraagzaamheid, racisme en de kracht van de liefde”, Levende Talen Magazine. Utrecht, Nederland, 104(6), pp. 34–35. Beschikbaar op: https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1715 (Geraadpleegd: 21 april 2024).