Eunen, K. van (2017) “De ouwetjes doen het nog best; Niet te versmaden spullen uit de oude ICT-doos”, Levende Talen Magazine. Utrecht, Nederland, 104(6), pp. 40–41. Beschikbaar op: https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1718 (Geraadpleegd: 2 februari 2023).