Jong, J. de (2017) “Kwade overdadige gedichten”., Levende Talen Magazine. Utrecht, Nederland, 104(7), pp. 44–45. Beschikbaar op: https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1733 (Geraadpleegd: 21 april 2024).