Wit, M. de (2017) “Lezen doe je met elkaar: Leeskringen en groepsmondelingen”, Levende Talen Magazine. Utrecht, Nederland, 104(8), pp. 4–9. Beschikbaar op: https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1741 (Geraadpleegd: 16 april 2024).