Kiewit, L. (2018) “De Spaanschen Brabander in de spotlights: Een actualiserende lessenreeks”, Levende Talen Magazine. Utrecht, Nederland, 105(2), pp. 22–26. Beschikbaar op: https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1771 (Geraadpleegd: 20 mei 2022).