Jong, J. de (2018) “Stervende meisjes en de muts van Mobutu”, Levende Talen Magazine. Utrecht, Nederland, 105(2), pp. 36–37. Beschikbaar op: https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1774 (Geraadpleegd: 20 mei 2024).