Richters, J. (2018) “Richting geven aan nieuwe curricula Nederlands en mvt”, Levende Talen Magazine. Utrecht, Nederland, 105(3), p. 52. Beschikbaar op: https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1790 (Geraadpleegd: 2 maart 2024).