Voogel, M. (2018) “Manifest Buurtalen vraagt om ruimte voor onderwijs Frans en Duits”, Levende Talen Magazine. Utrecht, Nederland, 105(4), pp. 16–20. Beschikbaar op: https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1800 (Geraadpleegd: 21 juli 2024).