Coppen, P.-A. en Witte, T. (2018) “Vakdidactisch onderzoek bij het schoolvak Nederlands als brug tussen discipline en praktijk”, Levende Talen Magazine. Utrecht, Nederland, 105(special), pp. 44–45. Beschikbaar op: https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1816 (Geraadpleegd: 19 april 2024).