Lehrner-te Lindert, E. (2018) “Leesvaardigheid met literatuur: Een Duits jeugdboek in de onderbouw”, Levende Talen Magazine. Utrecht, Nederland, 105(special), pp. 52–57. Beschikbaar op: https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1818 (Geraadpleegd: 6 december 2022).