Rijlaarsdam, G. en Janssen, T. (2018) “Vakdidactisch onderzoek: Over nut, noodzaak en mogelijkheden”, Levende Talen Magazine. Utrecht, Nederland, 105(special), pp. 64–65. Beschikbaar op: https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1820 (Geraadpleegd: 12 juni 2024).