Smit, N. en Dijk, M. van (2018) “Horen, zien en vragen: Op zoek naar rijke talige interactie in de les Engels”, Levende Talen Magazine. Utrecht, Nederland, 105(special), pp. 78–81. Beschikbaar op: https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1823 (Geraadpleegd: 27 juni 2022).