Jong, J. de (2018) “Leesbare gedichten voor historici”, Levende Talen Magazine. Utrecht, Nederland, 105(5), pp. 34–35. Beschikbaar op: https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1832 (Geraadpleegd: 27 mei 2024).