Jong, J. de (2018) “Camperts mijmeringen bij (g)een afscheid”, Levende Talen Magazine. Utrecht, Nederland, 105(7), pp. 30–31. Beschikbaar op: https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1860 (Geraadpleegd: 24 juli 2024).