Bunt, J. (2019) “’t Es nog al nie na de wuppe: Een voorbeeld van geïntegreerde lees- en schrijflessen over taalvariatie”, Levende Talen Magazine. Utrecht, Nederland, 106(1), pp. 10–17. Beschikbaar op: https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1878 (Geraadpleegd: 28 september 2023).