Veen, R. van (2019) “Toegankelijke verhalen voor lezers van veertien jaar en ouder in het vmbo”, Levende Talen Magazine. Utrecht, Nederland, 106(1), pp. 34–35. Beschikbaar op: https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1881 (Geraadpleegd: 20 juli 2024).