Bruijn, R. en Roi, H. la (2019) “Duolingo als slimme assistent”, Levende Talen Magazine. Utrecht, Nederland, 106(1), p. 39. Beschikbaar op: https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1883 (Geraadpleegd: 28 september 2022).