Wouters, G. (2019) “Promotieonderzoek over grammatica in de lerarenopleiding”, Levende Talen Magazine. Utrecht, Nederland, 106(1), p. 43. Beschikbaar op: https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1885 (Geraadpleegd: 7 december 2022).