Ravesloot, C. (2019) “Taal in beeld: De Landelijke Studiedag van Levende Talen in woord en beeld”, Levende Talen Magazine. Utrecht, Nederland, 106(1), pp. 44–52. Beschikbaar op: https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1886 (Geraadpleegd: 4 december 2022).