Jong, J. de (2019) “Op zoek naar ongrijpbaar gemis”, Levende Talen Magazine. Utrecht, Nederland, 106(3), pp. 40–41. Beschikbaar op: https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1909 (Geraadpleegd: 29 november 2023).